Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals.

Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI DE SERVEIS PERSONALS, es tramet ordre del dia complementària de la Comissió Municipal Informativa que tindrà lloc el divendres 1 de març de 2002, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Línies d'actuació

Patronat Municipal de Cultura

I. Acceptació del llegat de Jordi Arenas Clavell.

2. Propostes al Ple

Patronat Municipal de Cultura

I. Reconeixement de les desfilades dels Armats de Mataró com a patrimoni cultural de la ciutat.

Mataró, 27 de febrer de 2002
LA SECRETÁRIA,