CAP II - El Maresme

CAP II


Els CAP II són centres d’atenció primària on es presten serveis especialitzats de suport a l’atenció primària de salut. Abasten diverses Àrees Bàsiques de Salut. A Mataró, els CAP II estan ubicats al CAP El Maresme i s’hi presten serveis d’especialitats mèdiques, radiologia, rehabilitació  i urgències d’atenció primària.

Àrea 6 (Gatassa): CAP El Maresme, 2a planta Ampliar mapa

Atenció continuada i urgent territorial (ACUT)

Punt d'Atenció Continuada de Mataró - CAP El Maresme
Camí del Mig, 36
08303 Mataró
Tel.: 93 757 72 93

Horari :
Dilluns a divendres de 20 a 8 h
Dissabte de 17 a 8 h
Diumenges i festius de 8 a 8 h
de 17 a 9 hores i festius 24 hores

 

Diagnòstic per la Imatge Mataró
Tel:
93 741 51 78

Rehabilitació El Maresme
Tel:
93 741 51 77
   

 

Els següents serveis es troben ubicats a:
CAP El Maresme
Camí del Mig, 36
08303 Mataró
Tel: 93 741 51 70
Tel2: 93 741 51 91
Fax: 93 757 54 53