Quins serveis oferim?

A la Casa Capell hi trobareu diversos recursos i serveis, sempre en clau de sostenibilitat:

Informació i assessorament

- Atenció a consultes de particulars i col·lectius, en matèria de prevenció i reciclatge de residus, contaminació atmosfèrica i acústica, nova cultura de l'aigua, nova cultura energètica, mobilitat sostenible, sistemes de certificació i gestió ambiental, consum responsable...
 
- Punt d'informació del Pla de Lluita contra el Canvi Climàtic - Agenda 21 Mataró, Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, Pacte ciutadà pel clima, Parc del Montnegre i el Corredor, Club 21, Programa Educatiu “Mataró sostenible”... 
 
Activitats formatives i divulgatives

- Formació ambiental i de sostenibilitat
 
- Campanyes de sensibilització
 
- Acollida i celebració de trobades i actes de la ciutat relacionats amb la sostenibilitat local
 
- Equipament a disposició de col·lectius i entitats interessats a col·laborar en projectes comuns i desenvolupar iniciatives
 
- Demostració i promoció de bones pràctiques ambientals i consum responsable
 
- Exposicions permanents
 
- Exposicions temporals
 
Servei de documentació i recursos

- Recursos per a facilitar la consulta de documentació bibliogràfica i digital