Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Multes: cursos d'educació viària (informació i sol·licituds d'assistència)
Què és i per a què serveix?

Per eximir del pagament d'una sanció imposada per la Policia Local es pot assistir a un curs d'educació viària en relació a les següents matèries:

  • Normes i senyals
  • Estacionaments

Per assistir-hi cal fer aquesta sol·licitud

Qui ho pot demanar?

Les persones responsables d’infraccions lleus i sense reincidència durant els 4 anys anteriors poden presentar les sol·licituds de participació i assistència a les sessions d’educació viària.

Quin cost té?

El que s'estableix a les Ordenances Fiscals en concepte:
4.8 PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS ALTERNATIVES A LES DENÚNCIES DE TRÀNSIT

En quines dates es pot fer?

La sol·licitud es pot fer en un termini de 15 dies, que s'han de comptar a partir de la notificació de la denuncia.

Com i on es pot fer?

Personalment o per correu postal (incorporant gir postal de la taxa) al Servei d’Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

   1.   Sol·licitud segons el model normalitzat, on s'especifiqui:

  • El número d'expedient
  • La matrícula del vehicle
  • Número de telèfon
  • Número de DNI de la persona sancionada.
     

    2.    Fotocòpia de la denúncia.

    3.    En el moment d'assistència a la classe, cal dur el DNI i la multa originals.

 

Sol·licitud/Al·legacions per infraccions de trànsit i cursos d'educació viària
Quant temps triga la resposta?

Fins a un mes.
El resultat es publica al Taulell d'Edictes de l’Ajuntament i també es pot consultar a través del 010 Telèfon d'Atenció Ciutadana

Quina documentació es lliura?

Cap.

Altres informacions d'interès:

La sol·licitud d'assistència a sessions d'educació viària comporta el reconeixement de la infracció denunciada, i no es pot simultaniejar amb la formulació d’al·legacions a la denúncia ni recurs de reposició contra la sanció ni amb l’abonament de la mateixa. Les persones que no superin la sessió d’educació viària no podran sol·licitar la revisió d’examen.

És obligatori assistir a les sessions en la data concertada. En cas de no assistir al curs o de no superar-lo es perd la possibilitat d’abonar la sanció amb la bonificació del 50%.