TrÓmits amb
identificaciˇ electr˛nica
TrÓmits sense
identificaciˇ electr˛nica
General
QuŔ voleu fer?
Identificaciˇ i
signatura electr˛niques

Com obtenir-les?
Preguntes freqŘents
Necessito mÚs informaciˇ sobre un trÓmit o
sobre el funcionament de la identificaciˇ electr˛nica
Necessito mÚs informaciˇ
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un trÓmit o sobre el funcionament de la identificaciˇ electr˛nica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenciˇ Ciutadana o escriu un correu electr˛nic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Multes: alĚlegacions / recursos
Què és i per a què serveix?

TrÓmit amb el qual es vol fer constar per escrit la disconformitat contra una sanciˇ o den˙ncia imposada per l'Ajuntament en matŔria de trÓnsit.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona a qui li hagi estat formulada una den˙ncia o se li hagi imposat una sanciˇ.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?
  • Les al·legacions en el termini de vint dies natural des de l'endemÓ de la notificaciˇ de la den˙ncia.
  • El recurs de reposiciˇ en el termini d'un mes des que es va notificar la imposiciˇ de la sanciˇ.
  • En el cas que hagi abonat la sanciˇ amb el 50% de bonificaciˇ no podrÓ formular al·legacions i finalitzarÓ el procediment sense resoluciˇ expressa, sense perjudici de la possibilitat d'interposar recurs contenciˇs administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius amb competŔncia territorial a la provÝncia de Barcelona, o alternativament, si tÚ el domicili en altra provÝncia, davant dels Jutjats contenciosos administratius amb competŔncia territorial a la provÝncia de la localitat on resideix.
  • El procediment sancionador abreujat no serÓ d'aplicaciˇ a les infraccions previstes a l'article 77, apartats h), n),  ˝), o), p) i r) del RDLeg. 6/2015 de 30 d'octubre
Com i on es pot fer?

 - Personalment o per correu postal, als llocs segŘents:

Servei d’Atenciˇ Ciutadana 

 

Per internet amb certificat digital.

Quins documents s'han de portar?
  • Sol·licitud.
  • Fotoc˛pia de la den˙ncia.
  • Tota aquella documentaciˇ que el sol·licitant consideri oportuna com a aportaciˇ de proves que l'eximeixen de la den˙ncia.
Sol·licitud/Al·legacions per infraccions de trànsit i cursos d'educació viària
Quina documentació es lliura?

- Comprovant de la presentaciˇ de la sol·licitud.

Altres informacions d'interès:

En cas que la infracciˇ denunciada comporti la retirada de punts per part de la Direcciˇ General de TrÓnsit (DGT), aquesta retirada es farÓ sense perjudici que s'hagi abonat la sanciˇ econ˛mica amb la bonificaciˇ en perÝode voluntari.

Tipus d'infraccions i Imports de les sancions:

Es tipifiquen les infraccions com a lleus, greus o molt greus. Sˇn lleus les infraccions amb imports fins a 100 €, greus les d’imports de 200 € i molt greus les d’imports de 500 €, llevat de les excepcions que preveu el RDLeg. 6/2015 de 30 d'octubre