Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Registre municipal d'entitats: modificació de dades al Registre Municipal d'Entitats
Què és i per a què serveix?

Per a actualitzar les dades de les entitats registrades en el Registre municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Mataró.

La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats obliga a les entitats i associacions registrades a notificar la variació de dades registrals quan es produeixin, mitjançant la sol·licitud de modificació al Registre.

Les associacions han de comunicar al registre de manera obligatòria:

  • El canvi de nom.
  • El canvi de domicili.
  • La modificació dels seus estatuts.
  • El canvi o renovació de la Junta directiva i l'acord de dissolució de l'entitat.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona membre de la junta de l’entitat inscrita en el Registre municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Mataró.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

Personalment o per correu postal, al Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

Per a totes les modificacions:

Comunicació de canvi de dades en el registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes mitjançant aquesta sol·licitud d'actualització de dades

A més:

Per a comunicació de canvi de nom:

  • Inscripció de la modificació al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.
  • Per a canviar la denominació de l'entitat cal modificar-ne els estatuts

Per a modificació dels Estatuts:

  • Còpia dels Estatuts actualitzats, inscrits en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

            Per a canvi de domicili:

  • Certificació emesa pel secretari, amb el vistiplau del president, indicant el nou domicili i fent constar la data de la reunió de l'òrgan directiu (junta directiva o assemblea) que ha aprovat el canvi de seu social. (podeu utilitzar aquí el Model estàndard)

Per a renovació de Junta Directiva:

  • Certificat de renovació parcial per als casos en què el mandat és vigent i es produeixen canvis en la junta directiva o
  • Certificat de renovació total que s’utilitza quan ha finalitzat el mandat de la vigència dels càrrecs tot i que es tornin a reelegir les mateixes persones.
Sol·licitud d'ctualització de dades en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions
Quant temps triga la resposta?

Fins a tres mesos.

Quina documentació es lliura?

• En el moment de la sol·licitud: Resguard de la sol·licitud presentada

• En el moment de la resolució: Notificació del número d’inscripció del Registre Municipal d’Entitats.

Altres informacions d'interès:

Tràmit: Registre municipal d'entitats: baixa d'inscripció

Inscripció del canvi de domicili social d'una associació al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

Inscripció dels òrgans de govern d’una associació al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

Inscripció de la modificació dels estatuts d’una associació al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

Per a més informació consulteu les preguntes freqüents sobre tràmits amb associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Marc legal:

Reglament de participació ciutadana