Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Registre municipal d'entitats: inscripció
Què és i per a què serveix?

El registre municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, té per objecte que l’Ajuntament conegui el nombre d’entitats i organitzacions del municipi, així com llurs finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcta de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.
Les entitats inscrites en aquest registre poden sol•licitar l’ús dels recursos públics municipals, presentar-se a les diferents convocatòries de subvencions i formar part de consells i òrgans de participació municipals.

Qui ho pot demanar?

Les entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, que tinguin el seu domicili social a Mataró o bé altres entitats i associacions d’àmbit comarcal, provincial, autonòmic o estatal, legalment constituïdes, que disposin de delegació oficial a Mataró. Totes han de realitzar activitats o tenir per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns d’aquest municipi.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

Personalment o per correu postal, al Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

Si heu fet la inscripció corresponent al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i ens autoritzeu a consultar les dades de l’entitat que representeu a l’esmentat Registre i a l’Agència Tributària per a obtenir la documentació requerida per a aquest tràmit, només la sol·licitud d'inscripció emplenada i signada.

En cas de no autoritzar la consulta de dades caldrà aportar la documentació establerta al Reglament de Participació Ciutadana per justificar que es reuneixen els requisits de sol•licitud per a:

Inscripció d’una entitat
sol·licitud d'inscripció al Registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes amb la relació de membres que formen la Junta Directiva.
• Fotocòpia dels estatuts, on hi consti el segell amb el número assignat pel Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.
• Resolució de la inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat.
• NIF de l’Entitat

Sol·licitud d'inscripció al registre mpal. d'entitats
Quant temps triga la resposta?

Fins a tres mesos

Quina documentació es lliura?

• En el moment de la sol•licitud: Resguard de la sol•licitud presentada
• En el moment de la resolució: Notificació del número d’inscripció del Registre Municipal d’Entitats.

Altres informacions d'interès:

Constitució d’una associació. Inscripció al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Marc legal:

Reglament de participació ciutadana