Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Registre municipal d'entitats: inscripció
Què és i per a què serveix?

El registre municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, té per objecte que l’Ajuntament conegui el nombre d’entitats i organitzacions del municipi, així com llurs finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcta de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.

Les entitats inscrites en aquest registre poden sol·licitar l’ús dels recursos públics municipals, presentar-se a les diferents convocatòries de subvencions i formar part de consells i òrgans de participació municipals.

Qui ho pot demanar?

Les entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, que tinguin el seu domicili social a Mataró o bé altres entitats i associacions d’àmbit comarcal, provincial, autonòmic o estatal, legalment constituïdes, que disposin de delegació oficial a Mataró. Totes han de realitzar activitats o tenir per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns d’aquest municipi.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

 - Personalment o per correu postal, al Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

Si heu fet la inscripció corresponent al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i ens autoritzeu a consultar les dades de l’entitat que representeu a l’esmentat Registre i a l’Agència Tributària per a obtenir la documentació requerida per a aquest tràmit, només la sol·licitud d'inscripció emplenada i signada.

En cas de no autoritzar la consulta de dades caldrà aportar la documentació establerta al Reglament de Participació Ciutadana per justificar que es reuneixen els requisits de sol·licitud per a:

Inscripció d’una entitat:

  1. Sol·licitud d'inscripció al Registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes amb la relació de membres que formen la Junta Directiva.
  2. Fotocòpia dels estatuts, on hi consti el segell amb el número assignat pel Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.
  3. Resolució de la inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat.
  4. NIF de l’Entitat.
Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats i Associacions
Quant temps triga la resposta?

Fins a tres mesos.

Quina documentació es lliura?

• En el moment de la sol·licitud: Resguard de la sol·licitud presentada.
• En el moment de la resolució: Notificació del número d’inscripció del Registre Municipal d’Entitats.

Altres informacions d'interès:

Constitució d’una associació. Inscripció al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Marc legal:

Reglament de participació ciutadana