Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Dades personals: Dret de rectificació de dades personals
Què és i per a què serveix?

La Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el seu article 16, reconeix el dret de tota persona física a rectificar i corregir els errors o incorreccions que hi pugui haver en les seves dades personals.
Per tant qualsevol persona pot exercir aquest dret per corregir o completar les seves dades personals aportant la documentació que acrediti les dades correctes.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d’edat.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

Personalment, al Servei d'Atenció Ciutadana

Per internet amb certificat digital.

Quins documents s'han de portar?

Document d'Identitat de la persona interessada, i si s'escau, de la persona que la representi. (còpia)
Autorització de la representació, si és donés el cas. (original)
Documentació acreditativa de les dades a rectificar. (original)

Quant temps triga la resposta?

En el termini de deu dies, el responsable del fitxer o tractament té l'obligació de fer efectiu el dret de rectificació i notificar-lo a la persona interessada i a les terceres persones que disposin de les mateixes dades, que també les han de rectificar, o bé, comunicar el motiu pel qual es considera que l'esmena no procedeix.

Quina documentació es lliura?

Cap.

Marc legal:

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals.