Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Armes: sol·licitud de targeta d'armes
Què és i per a què serveix?

Sol·licitud per obtenir la targeta d'armes per ús i tinença d'armes de la 4a. categoria A i B  (pistoles d'aire comprimit, carrabines, armes d’airsoft o paintball i altres).

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que compleixi els requisits següents:
- Que no estigui inculpada ni condemnada en cap procediment jurisdiccional penal o civil en matèria de responsabilitat civil per a l'ús d'armes.

- Que no estigui sancionada administrativament en matèria d'armes ni per incompliment de normes i ordenances de convivència ciutadana.

- Que acrediti tenir els 14 anys complerts, en el cas de la targeta tipus A.

Quin cost té?

El que estableixin les Ordenances Fiscals

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

Personalment, al Servei d'Atenció Ciutadana 

La revisió es portarà a terme pel Servei de Policia Local que es posarà en contacte amb la persona interessada per a què presenti l’arma a les dependències policials.
Una vegada concedida la llicència, cal recollir la targeta d’armes al Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de Via Pública de 9:00 a 14:00 hores.
 

Quins documents s'han de portar?
  • Sol·licitud de targeta d'armes, que inclou declaració jurada.
  • Fotocòpia compulsada del DNI, passaport o targeta de residència, o bé original i còpia, per a ser compulsada pel registre de l’Ajuntament.
  • Certificat d’antecedents penals vigent. (original)
  • Informe d’actituds psicofísiques. (original)
  • Fotocòpia compulsada de la factura de compra de l'arma on consti de forma detallada la marca, model, calibre i número de sèrie, fent constar si és de la categoria 4.1 o 4.2., o bé original i còpia, per a ser compulsada pel registre de l’Ajuntament.
  • Imprès Targeta d'Armes (per triplicat el groc i per duplicat el blanc), que es pot adquirir als estancs o a les armeries.
  • En el cas que la sol·licitud sigui per una arma de "airsoft" o "paintball", i aquesta no tingui el número de sèrie d’acord amb la normativa vigent, la persona interessada, haurà de portar l'arma a una armeria autoritzada, a fi d'encunyar a la mateixa un número de sèrie autoritzat. L'armeria expedirà un document justificatiu, que s’haurà d’adjuntar amb aquesta sol•licitud, on constarà la marca, model, calibre, número de sèrie encunyat, i si la mateixa és de la categoria 4.1 o 4.2. (original)
Sol·licitud de targeta d'armes
Quant temps triga la resposta?

Un mes

Quina documentació es lliura?

- Comprovant de presentació de la sol·licitud.
- Rebut de pagament de la taxa d'expedició.
- Llicència d'armes, vàlida per:
Targeta  A  4.1   té una vigència de cinc anys
Targeta  B  4.2   té una vigència permanent      

- Targeta d'armes.

Altres informacions d'interès:

- Cada targeta admet l'autorització de fins a sis armes.