Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
TítolFormulariAmb identificacióSense identificació010Informació
Actuacions a la Via Pública: Comunicació de modificacions de línies aèries
Actuacions a la Via Pública: Llicència per anunciar a la via pública
Actuacions a la Via Pública: Llicència per la instal·lació de pancartes
Actuacions a la Via Pública: Llicència per obres a la via pública
Adequació d'habitatge: informe municipal per adjuntar a la demanda de reagrupament familiar o renovació de permisos de residència
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Aixequem persianes, subvencions per a l'impuls i la reactivació socioeconòmica a les zones de la Llei de Barris
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Bonificacions de la taxa per obertura d'activitat per persones en atur
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Bonificacions de tributs
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Subvenció del 50% de la taxa per obertura d'activitat
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Subvenció del preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Subvencions de tributs
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Subvenció per creació d'ocupació en el marc del projecte Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Subvenció per creació d'ocupació pel projecte Insertext (3a edició)
Animals de companyia: cens municipal
Animals de companyia: lliurament de bosses de recollida d'excrements
Armes: sol·licitud de targeta d'armes
Selecciona el document
Atenció i informació de llicències: certificat de legalitat
Atenció i informació de llicències: certificat de legalitat i de si el planejament admet l'ús d'habitatge
Atenció i informació de llicències: certificat de llicències d'activitats
Atenció i informació de llicències: certificat de llicències d'obres
Atenció i informació de llicències: certificat de qualificació urbanística
Atenció i informació de llicències: certificat històric de totes les llicències d'obres d'una finca
Atenció i informació de llicències: informe previ de llicències d'obres o activitats
Atestats: sol·licitud d'informe
Selecciona el document
Audiència prèvia als Plens Municipals
Autoprotecció pels ciutadans: sol·licitar xerrades informatives
Autoritzacions per fer foc i cremes en terrenys forestals
Beques individuals per menjadors escolars
Biblioteques municipals: com fer-se el carnet d'usuari de les biblioteques públiques
Bicicletes: registre
Borsa de treball del servei d'ocupació de l'Ajuntament de Mataró: accedir a les ofertes de treball
Brossa Comercial: Homologació de gestors de recollida de residus
Brossa Comercial (Preu Públic)
Brossa Comercial - Comunicació de discrepàncies
Brossa Domiciliària (Taxa): bonificació per l'ús de la deixalleria municipal
Brossa Domiciliària (Taxa): exempció o bonificació parcial
Brossa Domiciliària (Taxa): sol·licitud d'exempció per habitatge no habitable
Brossa domiciliària (Taxa): sol·licitud de baixa del padró per enderroc
Bústia de suggeriments i queixes: presentar una queixa, suggeriment o incidència
Selecciona el document
Cadastre: Consulta virtual de la referència cadastral
Cadastre: declaració d'alta o modificació
Cadastre (PIC: PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL): sol·licitud d'informació certificada de dades cadastrals
Camp electromagnètic: sol·licitud de mesurament
Carnet blau
Cartografia: compra
Selecciona el document
Casals d'Estiu 2018: Preinscripció
Casament civil per l'Ajuntament
Cèdules d'habitabilitat i Certificats d'eficiència energètica: tramitació en casos de dació en pagament o perquè l'entitat bancària compri l'habitatge
Cementiri: duplicat de nínxol (Dret Funerari)
Cementiri: reversió de nínxol (Dret Funerari)
Cens electoral: informació i consulta
Cens electoral: inscripció o modificació de dades
Centre cívic Espai Gatassa: inscripcions als cursos i tallers
Centre de formació permanent Tres Roques: cursos i tallers
Cita prèvia amb l'oficina d'atenció ciutadana (OFIAC)
Cita prèvia amb l'Oficina Mataró Empresa (OME)
Cita prèvia per a informació urbanística o per a consultes tècniques de Llicències d'obres o activitats
Colles i Comparses de la Ciutat: Sol·licitud d'inscripció per majors d'edat
Colles i Comparses de la Ciutat: Sol·licitud d'inscripció per menors d'edat
Compulsa de documents
Contactar amb un regidor o regidora
Selecciona el document
Cursos per a adults: Escoles d'Adults
Dades personals: Contactar amb el delegat/delegada de protecció de dades
Dades personals: Drets relatius a la protecció de dades
Dades tributàries: correcció
Deixalleria: consulta dels usos de la deixalleria
Deixalleria: sol·licitar la targeta d'usos de la deixalleria
Denúncia voluntària en matèria d'infraccions de trànsit
Denúncies de trànsit (multes): Identificació del conductor del vehicle que ha comès la infracció
Denúncies judicials per internet
Diada de Sant Jordi 2018: Parades per la venda de roses i llibres
Diada de Sant Jordi 2018. Fira del Llibre: Sol·licitud de participació
Entitats: subvencions
Escola Municipal de Música: Preinscripció 2018-19
Escoles bressol municipals: adquisició de tiquets de menjador
Escoles bressol municipals: beques per alumnes
Escoles bressol municipals: inscripció al servei d'estiu
Escoles bressol municipals: preinscripció
Estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda
Factures: Consultar l’estat de tramitació
Factures: Presentació de factures
Fires: sol·licitud de participació
Gent Gran: 9è certamen de les arts dels casals de gent gran
Gent Gran: Programa fer 100 anys a Mataró
Gent Gran i Persones amb Dependència: Ajudes tècniques a la llar per manca d'autonomia
Gent Gran i Persones amb Dependència: Ajuts Complementaris a les Pensions no Contributives
Gent Gran i Persones amb Dependència: Centre de Dia per a Gent Gran
Gent Gran i Persones amb Dependència: Centres residencials per a Gent Gran
Gent Gran i Persones amb Dependència: Compartint taula
Gent Gran i Persones amb Dependència: Estades temporals per a persones grans i persones amb discapacitat (Programa RESPIR)
Gent Gran i Persones amb Dependència: Gossos d'assistència
Gent Gran i Persones amb Dependència: IMSERSO. Termalisme i Vacances
Gent Gran i Persones amb Dependència: Menjador gent gran de Cerdanyola, de Rocafonda i Del Parc
Gent Gran i Persones amb Dependència: Prestacions per les despeses de la llar per a determinats col·lectius
Gent Gran i Persones amb Dependència: Prestació per al manteniment de necessitats bàsiques
Gent Gran i Persones amb Dependència: Programa d´atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)
Gent Gran i Persones amb Dependència: Reconeixement del grau de disminució
Gent Gran i Persones amb Dependència: Servei a domicili d'atenció a la persona
Gent Gran i Persones amb Dependència: Servei d'atenció a la Llar
Gent Gran i Persones amb Dependència: Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades
Gent Gran i Persones amb Dependència: Targeta acreditativa de la discapacitat
Gent Gran i Persones amb Dependència: Teleassistència pública
Gent Gran i Persones amb Dependència: Transport adaptat
Gual: llicència per activitat
Selecciona el document
Gual: llicència per a la instal·lació de mirall per sortida de gual
Gual: llicència per cotxera
Selecciona el document
Gual: llicència per garatge-aparcament
Selecciona el document
Gual: llicència per obres
Guals i estacionaments reservats: modificacions i baixes
Habitatge: Ajuts al lloguer per a col·lectius específics (convocatòria 2018)
Habitatge: ajuts lloguer, habitatges protecció oficial (HPO), subvencions rehabilitació i instal·lació ascensors, TEDI, Cèdula d'habitabilitat
Habitatge: ajuts per al lloguer 2018 (nous col·lectius)
Habitatge: ajuts per al lloguer 2018 (renovacions)
Habitatge: Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial
Habitatge: Sol·licitud d'avançament reintegrable per finançar actuacions en edificis.
Habitatge: Subvenció de l'ICIO per millora de la qualificació d'eficiència energètica
Habitatge: Subvenció de tributs per la realització d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges
Horts urbans: inscripció a la llista d'espera
IAE (Impost d'Activitats Econòmiques): presentació de declaracions
IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per a Famílies Nombroses i Subvenció per a Famílies Monoparentals
IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per foment de l'estalvi energètic i energies renovables
Selecciona el document
IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per Habitatges de Protecció Oficial
IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per promotors i constructors
IBI (Impost Béns Immobles): Canvi de nom
IBI (Impost Béns Immobles): Subvenció de l'IBI de l'habitatge desocupat que el propietari posi a la Borsa de lloguer
IBI (Impost Béns Immobles): Subvenció de l'IBI per intervencions en patrimoni arquitectònic
IBI (Impost Béns Immobles): Subvenció per raó de capacitat econòmica
Instància genèrica: presentació
Selecciona el document
Junta Arbitral de Consum: adhesió
Junta Arbitral de Consum: sol·licitud arbitral
Selecciona el document
Les Santes: Inscripció de persones voluntàries (majors d'edat)
Les Santes: Inscripció de persones voluntàries (menors d'edat)
Llicències d'activitats: Comunicació de cessament d'activitat
Llicències d'activitats: Comunicació de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia ambiental municipal
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'una activitat de baix risc
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
Llicències d'activitats: Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris (alta sanitària per a establiments existents)
Llicències d'activitats: Declaració responsable d'una activitat innòcua
Llicències d'activitats: Denúncies per molèsties o riscos pel descans, la salut o seguretat de les persones o l'entorn provinents d'una activitat
Selecciona el document
Llicències d'activitats: Iniciar tràmit de llicències seleccionant activitat principal
Llicències d'activitats: Llicència ambiental
Llicències d'activitats: Llicència d'ocupació temporal de l'espai públic per parada de venda no sedentària
Llicències d'activitats: Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Llicències d'activitats: Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
Llicències d'activitats: Permís per ocupar la via pública amb objectes vinculats a les activitats comercials
Llicències d'activitats: Permís per ocupar la via pública amb objectes vinculats a les activitats de restauració i degustació (terrassa) per temporada, anual o durada específica
Llicències d'activitats: Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis
Llicències d'activitats: Sol·licitud d'informe urbanístic de compatibilitat de l'activitat amb el planejament
Llicències d'activitats: sol·licitud de consulta prèvia de classificació d'activitat
Llicències d'obres: canvi de nom de llicència
Llicències d'obres: comunicació prèvia d'obres amb documentació tècnica (o projecte)
Llicències d'obres: comunicació prèvia d'obres per a reparació i manteniment de façanes
Llicències d'obres: comunicació prèvia d'obres sense projecte
Llicències d'obres: Comunicació prèvia per instal·lació d'elements visibles des de la via pública (rètols, tendals, marquesines, ...)
Llicències d'obres: denúncies d'obres i del mal estat d'edificis
Selecciona el document
Llicències d'obres: devolució de fiança
Llicències d'obres: Llicència d'alteració del medi rural
Llicències d'obres: Llicència d'enderroc
Llicències d'obres: Llicència d'instal·lació de grua-torre
Llicències d'obres: Llicència d'obres majors
Llicències d'obres: Llicència d'obres menors
Llicències d'obres: Llicència de canvi d'ús (sense obres)
Llicències d'obres: Llicència de parcel·lació i de divisió horitzontal
Llicències d'obres: Llicència de primera ocupació
Llicències d'obres: Permís per ocupar la via pública amb elements auxiliars de les obres
Llicències d'obres: Permís per treballar fora d'horari
Llicències d'obres: Pròrroga de llicència o autorització
Llicències d'obres: renúncia a una llicència o autorització
Llicències d'obres i d'activitats: Llicència d'usos i/o obres provisionals
Llicències i Disciplina d'obres i d'activitat: sol·licitud de consulta d'expedients de llicències
Locals i espais municipals: Sol·licitud d'utilització
Locals i espais municipals: Utilització d’espais del mercat de la plaça de Cuba
Mercats: renúncia a parada
Mercats Fixos: traspàs de parades
Mercats no sedentaris: Canvi d'articles de venda, canvi d'ubicació i/o ampliació d'una parada.
Selecciona el document
Mercats no sedentaris: presentació de documentació requerida
Mercats no sedentaris: Traspàs de parades
Monitors i monitores en el lleure: curs
Multes: al·legacions / recursos
Multes: cursos d'educació viària (informació i sol·licituds d'assistència)
Ocupació de la via pública: Activitats de promoció de ciutat i dinamització comercial
Ocupació de la via pública: Col·locació de contenidors i sacs
Ocupació de la via pública: Espai firal i serveis associats
Ocupació de la via pública: Ocupació part d'un vial
Ocupació de la via pública: Organització d'actes
Selecciona el document
Ocupació de la via pública: Tall de carrer
Ofertes de treball municipals: participació en processos de selecció de personal
Ofertes de treball municipals: presentació i acreditació de mèrits
Oficina del defensor del ciutadà: contactar amb el defensor del ciutadà
Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC): Presentar una denúncia de consum
Selecciona el document
Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC): Sol·licitud el servei de mediació de consum
Selecciona el document
Padró Municipal d'Habitants: alta, canvi de domicili i modificació de dades
Selecciona el document
Padró Municipal d'Habitants: certificats d'empadronament, històrics, de convivència o històrics de convivència
Padró Municipal d'Habitants: Renovació d'empadronament per a estrangers no comunitaris
Padró Municipal d'Habitants: sol·licitar volants informatius de residència, convivència i històric (des de 1996)
Piscina Municipal: preinscripció cursets infantils de natació Estiu 2018
Plànol de la Ciutat: consultes
Plànol de la Ciutat: informes i certificats
Plànols de situació o emplaçament: lliurament
Plataforma de la contractació pública de l'ajuntament de Mataró: ofertes, licitacions, pliques
Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): bonificació en casos d'herència
Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Dacions en pagament i execució hipotecària del domicili habitual
Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): declaració o comunicació
Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): simulació del càlcul (avançament)
Policia Local - Policia de Barri
Preinscripció a les activitats extraescolars Mataró Educa+
Selecciona el document
Publicacions de l'Ajuntament de Mataró: compra
Recollida de mobles i trastos vells
Registre: Presentació de documents adreçats a altres administracions - Finestreta única
Registre ciutadà: inscripció
Registre General d'Entrada de documents
Selecciona el document
Registre municipal d'entitats: comunicació de baixa
Registre municipal d'entitats: inscripció
Registre municipal d'entitats: modificació de dades al Registre Municipal d'Entitats
Registre municipal de convivència estable de parella formalitzada en escriptura pública notarial.
Salut Pública: Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació
Servei de mediació ciutadana: sol·licitar el servei
Solars municipals sense edificar: denúncies sobre el seu estat
Suport al dispositiu d'acollida de població refugiada
Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat
Targeta de recàrrega per a vehicles elèctrics
Taxa pels aprofitaments especials del domini públic local: declaració d'ingressos d'empreses de subministraments
Taxis: Declaració responsable per a l'exercici de la publicitat en els vehicles afectes al servei d'autotaxi
Taxis: Sol·licitud de transmissió de llicència d'autotaxi
Taxis: Sol·licitud per participar a les proves per obtenir el Permís Municipal de conductor d'autotaxi
Telecentre: punt d'accés a Internet
Transparència: Sol·licitud de dades i informació pública
Tributs, taxes, impostos i multes: pagament mitjançant targeta de crèdit
Tributs i taxes: devolució d'ingressos indeguts
Tributs i taxes: domiciliació bancària i consulta del detall de rebuts domiciliats
Tributs i taxes: Fer gestions amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) a través del te. mòbil
Tributs i taxes: pagament d'impostos
Tributs i taxes: Pagament per Internet o Banca electrònica d'autoliquidacions de tributs municipals
Tributs i taxes: sol·licitar certificats de contribució i tributaris
Tributs i taxes: sol·licitar certificats de recaptació o de pagament de rebuts
Tributs i taxes: sol·licitar duplicats de documents de pagament
Tributs i taxes: sol·licitud de fraccionament del pagament (pagament a terminis)
Validació de poders
Vehicles: Bonificació de l'impost per vehicles històrics
Vehicles: Bonificació de l'impost per vehicles que utilitzin energies no contaminants
Vehicles: devolució de l'impost en cas de baixa
Vehicles: exempció de l'impost per a discapacitats
Vehicles: Tramitació de la sol·licitud de duplicat de llicència o permís de circulació i/o de conducció per canvi de domicili
Selecciona el document
Vehicles abandonats a la via pública: sol·licitar la seva retirada
Zona blava: sol·licitar l'acreditació com a residents