Entrada de dades
Abans d'entrar el tràmit llegiu atentament aquesta informació

 

Aquest tràmit us permet contactar amb la persona Delegada de Protecció de Dades i per tant només s’ha d’utilitzar per assumptes relacionats amb la protecció de dades.

Si voleu fer una consulta sobre els vostres tràmits en curs, demanar informació específica o presentar una incidència, queixa o suggeriment utilitzeu la Bústia Ciutadana.

Si voleu iniciar un tràmit utilitzeu el catàleg disponible a la Seu Electrònica

He llegit els advertiments i em dono per assabentat/ada * 
[ Continuar ]

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.