Entrada de dades: "Sol·licitud de cita prèvia per a Informació de tràmits de llicències en curs"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el NIF no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades de l'interessat/da
Tipus de resposta
Nom  /  Raó social  *
Primer cognom
Segon cognom
Num. document *  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon *
Dades per a la notificació
Mitjà de notificació
Adreça postal alternativa
[ Cercar ]
Dades de l'expedient de llicències sol·licita informació
Si necessiteu visita per a una atenció especialitzada relativa a un expedient de llicències o disciplina urbanística que es troba en tràmit. Us atendrà el responsable de l'expedient o persona en qui delegui, en horari de matí (de 9h a 14h).
Ompliu el formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres per assignar-vos dia de visita.
 
Número d'expedient
(ex. LLO2017xxxx; LLA2017xxxx; DIS2017xxxx...)
 
Referència cadastral
  (més informació a la Seu del cadastre)
Adreça de l'obra i/o activitat
 
Si no coneixeu la referència cadastral indiqueu l'adreça de l'obra i/o activitat  
Adreça de l'obra i/o activitat
[ Cercar ]
 
Motiu de la consulta *
 
[ Esborrar dades ]

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades introduïdes en els formularis del Web de l'Ajuntament, s'incorporaran a un fitxer propietat de l'Ajuntament de Mataró anomenat "INSCRIPCIONS I TRÀMITS WEB" amb la finalitat d'atendre les demandes dels ciutadans realitzades a través del Web de l'Ajuntament quant a temes relacionats amb inscripcions i tràmits administratius. L'òrgan responsable del fitxer és l'Ajuntament de Mataró, qui implementa les mesures de seguretat corresponents. Les dades que se sol·liciten són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la realització del corresponent tràmit administratiu o bé la inscripció demanada.

El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat que l'Ajuntament pugui atendre els objectius indicats amb destinació al servei que sigui el competent per a la seva resolució. Només rebreu comunicacions per correu electrònic o per via d'un altre mitjà de comunicació equivalent quan el procediment administratiu així ho requereixi o bé en cada cas en què ho indiqueu expressament.

A la vegada us informem que el consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a la Oficina d'Atenció Ciutadana al c/ La Riera 48, Baixos, 08301 Mataró, o bé per correu electrònic a l'adreça lopd@ajmataro.cat.