Entrada de dades
Abans d'entrar el tràmit llegiu atentament aquesta informació


Benvingut al tràmit de declaració de requisits i mèrits dels processos selectius via estabilització de l'ocupació temporal.

 

Durant el termini establert per a fer aquest tràmit podrà accedir per modificar-lo i/o ampliar dades, tantes vegades com vulgui. Cada cop es recuperaran les dades de l’últim tràmit fet.


Gràcies per fer servir aquesta eina

He llegit els advertiments i em dono per assabentat/ada * 
[ Continuar ]

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.