La data d'acabament d'entrada d'aquest tipus de tràmit és el dia 09/04/2021 a les 23:59:59 hores. No es pot iniciar cap tràmit.
Entrada de dades: "Pre-inscripció cursos/activitats de Tres Roques"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el número de document d'identitat no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades de l'interessat/da
Tipus de resposta
Nom *  /  Raó social *
Primer cognom
Segon cognom
Num. document *  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon *
Adreça *
[ Cercar ]
Altres dades personals
Data naixement
Dades curs/activitat
Curs *

Nota: Per a escollir el curs, feu clic en el botó [ ... ] situat a sota a la dreta.

Curs :
Codi :
Preu :
Euro
Dates :
Horari :
Núm. sessions :
Grup funcional :
Subgrup :
Professor/a :
Descripció :
Observacions :
[ ... ]
Pot consultar la descripció complerta dels cursos disponibles a www.tresroquesmataro.cat.
Curs (selecció)
Autoritzacions
A2. Autorització drets d'imatge *
Sí 
No 
A2. NIF persona que autoritza
Informacions importants

QUÈ ÉS TRES ROQUES ?

Programa formatiu del Centre de formació permanent Tres Roques, amb diferents àmbits d'interès per permetre combinar aprenentatge, lleure i desenvolupament professional.

Aquest projecte està enfocat cap a la millora de les competències personals, aprofundir coneixements en àmbits professionals i a dotar d’eines de suport diari als alumnes.

S'inicien també activitats d'Estiu adreçades a infants i joves.

 

PERÍODE DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS

Des de l'1 (a les 8:00 matí) al 28 (23:59) de Febrer de 2021, ambdós inclosos.

Les places són limitades en totes les activitats.

Resum terminis:

  • INSCRIPCIÓ: des de 1 (a les 8:00 matí) al 28 (23:59) de Febrer de 2021, ambdós inclosos.
  • Publicació de la llista de cursos que s’impartiran i de les persones admeses: 2 de març de 2021
  • PERÍODE DE PAGAMENT: data límit 15 de març 2021. Si la sol·licitud de plaça es realitza més enllà de la data límit establerta, el pagament del curs s’haurà de fer efectiu en  un termini de 48 hores..
  • Inici de les inscripcions fora de termini per omplir places lliures: 2 de març de 2021. Fins el 14 març es podrà pagar fins el 15 i a partir del 15 el pagament del curs s’haurà de fer efectiu en  un termini de 48 hores.
  • INICI CURSOS:  6 d'abril 2021. Podeu trobar més informació dels cursos i de la resta d’activitats a www.tresroquesmataro.cat

 

INFO SOBRE LA MATRICULA MOLT IMPORTANT: NOU SISTEMA

Es pot fer un màxim de 3 sol·licituds d'inscripcions per persona.

Les activitats s’adrecen a persones majors de 16 anys.

L’ordre en què es realitza la inscripció és determinant a l’hora d’obtenir plaça si es superes l'aforament del curs.  
Si la vostra sol·licitud ha estat gravada correctament, rebreu un correu automàtic de l’Ajuntament que indicarà que heu realitzat el tràmit. 

** En cap cas s’ha d’entendre aquest document com una confirmació de plaça. Us enviarem un correu electrònic des de Tres Roques amb la confirmació de plaça o per si resteu en llista d’espera
** L’ adjudicació de plaça definitiva es produirà quan s’hagi efectuat el pagament del taller. 

Si el nombre de persones inscrites a un curs, no arriba als mínims desitjats, aquest restarà anul·lat

Amb posterioritat a la finalització del procés de matrícula, obrirem les inscripcions FORA DE TERMINI, únicament per completar places vacants o per entrar a formar part de la llista d’espera d’un curs.

 

PAGAMENT

La carta de pagament s’enviarà per correu electrònic en el moment que tinguem la seguretat que la formació es podrà dur a terme.

El procediment de pagament serà l’habitual de Tres Roques: 

  • mitjançant la carta de pagament amb codi de barres que rebreu per correu electrònic. L’haureu d’imprimir i dirigir-vos als caixers de les entitats indicades.
  • a través del TPV (targeta de crèdit) clicant on indica el document.

***Els documents de pagament esdevenen nuls amb posterioritat a la data límit de pagament. 

 
MOLT IMPORTANT: si no es realitza el pagament de l’activitat en el termini previst, s’entén que l’usuari es dóna de baixa. 
En aquest cas contactarem amb les persones que figuren en llista d’espera seguint estrictament l’ordre en què s’han inscrit.

Un cop fet efectiu el pagament, rebreu un correu automàtic de l’Ajuntament. El comprovant ens arriba de manera automàtica, de manera que no heu de fer cap més pas ni presentar-nos cap document.

Si la sol·licitud de plaça es realitza més enllà de la data límit establerta, inscripcions fora de termini, el pagament s’haurà de fer en  un termini de 48 hores.

 

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar-ne el tractament, oposar-s'hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO.Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les quals han estat recollides o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut. * 

[ Esborrar dades ]

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.