Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
La data d'acabament d'entrada d'aquest tipus de tràmit és el dia 31/05/2017 a les 23:59:59 hores. No es pot iniciar cap tràmit.
Entrada de dades: "Presentació d'esmenes per la taxa de guals"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el NIF no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades de l'interessat/da
Tipus de resposta
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon
Dades per a la notificació
Mitjà de notificació
Adreça postal alternativa
[ Cercar ]
Identificació

Indiqueu el número de document d'identitat (DNI/NIE) i el codi PIN de validació que trobareu a la comunicació rebuda sobre la Taxa de gual 2017

 
Document d'identitat (DNI/NIE/CIF) *
 
Codi PIN *
 
Identificat
 
Dades contacte (confirmació)
Indiqueu de nou el vostre correu electrònic *
 
Dades que consten a l'Ajuntament
Nom complet
 
Adreça del gual
 
Llicència del gual
 
Metres lineals de gual
  m
Capacitat de vehicles (nombre places)
 
Aquest gual és un accés secundari de l'entrada principal?

D'acord amb allò establert a les Ordenances Fiscals, en casos de garatges amb més d'un accés, s'aplicarà la taxa per número de places a l'accés de més metres i a la resta d'accessos la taxa de primera categoria (de 0 a 5 places).

 
Gual per activitat econòmica ?
 
Nombre d'hores de gual
 
Quota taxa de gual proper rebut
(segons última simulació càlcul amb les dades disposa ajuntament)
  Eur
Dades de l'al·legació

Elements que considereu que no són correctes a les dades que consten a l'Ajuntament

 
Capacitat de vehicles (nombre places)
 
Gual per activitat econòmica ?
 

Annexeu, si és el cas, la documentació acreditativa de l'al·legació que presenteu:

 
 
Sol·licito

Siguin revisades les dades de la taxa de gual indicada d'acord amb les esmenes presentades.

 
Acceptació

Informacions prèvies per emplenar el tràmit

Aquest tràmit correspon a la presentació d’esmenes respecte a determinades dades comunicades que consten en el padró municipal de la taxa de guals (nombre de places del garatge-aparcament i si es tracta o no d’un gual per activitat econòmica)

A través d’aquest tràmit no es pot sol•licitar una modificació de la llicència de gual. Al següent enllaç trobareu informació sobre el procediment per modificar la llicència de gual que teniu concedida (canvi de nom, baixa, modificació de l’amplada o canvi d’horari)


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut.
[ Enviar ]
[ Esborrar dades ]

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades introduïdes en els formularis del Web de l'Ajuntament, s'incorporaran a un fitxer propietat de l'Ajuntament de Mataró anomenat "INSCRIPCIONS I TRÀMITS WEB" amb la finalitat d'atendre les demandes dels ciutadans realitzades a través del Web de l'Ajuntament quant a temes relacionats amb inscripcions i tràmits administratius. L'òrgan responsable del fitxer és l'Ajuntament de Mataró, qui implementa les mesures de seguretat corresponents. Les dades que se sol·liciten són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la realització del corresponent tràmit administratiu o bé la inscripció demanada.

El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat que l'Ajuntament pugui atendre els objectius indicats amb destinació al servei que sigui el competent per a la seva resolució. Només rebreu comunicacions per correu electrònic o per via d'un altre mitjà de comunicació equivalent quan el procediment administratiu així ho requereixi o bé en cada cas en què ho indiqueu expressament.

A la vegada us informem que el consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a la Oficina d'Atenció Ciutadana al c/ La Riera 48, Baixos, 08301 Mataró, o bé per correu electrònic a l'adreça lopd@ajmataro.cat.