La data d'acabament d'entrada d'aquest tipus de trÓmit Ús el dia 31/12/2018 a les 23:59:59 hores. No es pot iniciar cap trÓmit.
Entrada de dades: "Club esport jove: activitats extraescolars"
En aquesta pantalla podeu introduir la informaciˇ necessÓria. Noteu que els camps assenyalats amb (*) sˇn obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el n˙mero de document d'identitat no podreu consultar posteriorment el trÓmit.
Usuari, alumne que realitzarÓ la inscripciˇ
Tipus de resposta *
Nom *  /  Raˇ social *
Primer cognom
Segon cognom
Num. document  
Dades de contacte
Correu electr˛nic
TelŔfon
Adreša *
[ Cercar ]
Dades per a la notificaciˇ
MitjÓ de notificaciˇ
Adreša postal alternativa
[ Cercar ]
Pare/mare tutor
Tipus de resposta
Nom  /  Raˇ social
Primer cognom
Segon cognom
Num. document  
Dades de contacte
Correu electr˛nic
TelŔfon
Adreša
[ Cercar ]
Dades per a la notificaciˇ
MitjÓ de notificaciˇ
Adreša postal alternativa
[ Cercar ]
Dades de la solĚlicitud
Data de naixement *
 
Sexe *
 
Centre de SecundÓria al que pertany *
 
Activitat *
Activitat :
Descripciˇ :
InstalĚlaciˇ :
Horari :
Edat mÝnima :
anys
Edat mÓxima :
anys
Preu SENSE IVA :
Euro
Preu total :
Euro
Nombre mÓxim persones per grup :
persones
 
Activitat (selecciˇ)
 
InstalĚlacio
 
Preu SENSE IVA *
  Euro
% IVA *
  %
Preu total *
  Euro
Complimentant aquesta inscripciˇ autoritzo al meu fill/menor tutelat a realitzar l'activitat
 
PolÝtica de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecciˇ de les persones fÝsiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaciˇ d'aquestes dades aixÝ com la Llei OrgÓnica 3/2018, de 5 de desembre de Protecciˇ de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARË facilita la segŘent informaciˇ bÓsica sobre Protecciˇ de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Matarˇ - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Matarˇ - Delegat de Protecciˇ de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran ˙nicament per donar compliment a les finalitats de la peticiˇ formulada mitjanšant aquest formulari.

Legitimaciˇ. El tractament de les dades estÓ legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligaciˇ legal.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, aixÝ com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva peticiˇ a l'adreša postal indicada mÚs amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO..Tanmateix, l'interessat tambÚ tindrÓ dret a presentar una reclamaciˇ davant l'Autoritat Catalana de Protecciˇ de Dades.

Conservaciˇ de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides o quan l'interessat les cancelĚli.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variaciˇ i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut.

[ Esborrar dades ]