Cercador

 

Mostrar Programa d'Actuació Municipal per zones

 Programa d'Actuació Municipal

44%

 

Grau assoliment

 
 

EIX 1: EMPRENEDORA I INNOVADORA

18%

 

EIX 2: MATARÓ DEL TREBALL I LES OPORTUNITATS

45%

 

EIX 3: MATARÓ EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

59%

 

EIX 4: MATARÓ EFICIENT

46%

 

EIX 5: MATARÓ SEGURA

72%

 

EIX 6: MATARÓ DELS VALORS, L'ENSENYAMENT I EL CONEIXEMENT

71%

 

EIX 7: MATARÓ SALUDABLE I ESPORTIVA

44%

 

EIX 8: MATARÓ SOCIAL I INTEGRADORA

38%

 

EIX 9: MATARÓ CULTURAL

46%

 

EIX 10: MATARÓ CAPITAL

9%