Tauler d'Edictes Electrònic (E-Tauler)
Cercar Per a cercar al tauler d'edictes (exemple: multes, lópez, beques)
En aquest web podeu fer cerques pel contingut dels anuncis publicats. Accediu amb aquest enllaç a la versió oficial del Tauler d'Edictes Electrònic.

31 documents trobats
Títol:Bases de subvencions i ajuts 2017  
Bases de subvencions i ajuts 2017
Matèria:Subvencions  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:10/01/2017
al:31/12/2017

del:15/04/2016
al:

Títol:OF - Abandomanet de vehicles  
Notificació de l'ingres de vehicles en el dipòsit municipal
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Externa|Ajuntament del Prat de Llobregat
del:06/12/2017
al:01/01/2018

Títol:Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació per al reajustament del pati d'illa entre els carrers Camí Ral i alcalde Abril  
L'Ajuntament en Ple de 16 de novembre de 2017 adoptà, amb el quòrum exigit per la llei, els següents acords: Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d'ordenació per al reajustament del pati d'illa entre els carrers Camí Ral i alcalde Abril. Segon.- Suspendre en l'àmbit de la superfície del pati d'illa que canvia de qualificació, pel termini màxim de dos any, la tramitació d'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets.
Matèria:Urbanisme  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Territorials i Sostenibilitat
del:05/12/2017
al:08/01/2018

del:17/05/2017
al:31/12/2017

Títol:Requeriments en matèria de salubritat  
Requeriments d'informació i proposta de mesures correctores
Matèria:  Categoria:Ajuntament de Mataró|Salut Pública
del:01/12/2017
al:19/12/2017

Títol:Notificació de decrets  
Notificacions en matèria de salubritat i animals domèstics
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Ajuntament de Mataró|Salut Pública
del:01/12/2017
al:19/12/2017

del:09/05/2017
al:30/06/2018

Títol:Modificació de preus públics Centre Cívic Espai Gatassa  
Modificació de preus públics realització activitats educatives al Centre Cívic Espai Gatassa curs 2017-2018
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:09/05/2017
al:30/06/2018

Títol:OF-Citació compareixença  
Notificació en la Hisenda Floral de Vizcaia
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Externa|DIPUTACION FLORAL DE BIZCAIA
del:30/11/2017
al:27/12/2017

del:29/11/2017
al:18/01/2018

del:20/04/2017
al:31/07/2018

Títol:Bases reguladores projecte aixequem persianes  
Bases reguladores projecte aixequem persianes
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:06/03/2017
al:31/12/2017

Títol:Modificació de preus públics de les activitats de Cultura  
Modificació de preus públics de les activitats de Cultura
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:09/05/2017
al:31/12/2017

Títol:Modificació de preus públics de manteniment de franges contra incendis  
Modificació de preus públics de manteniment de franges contra incendis
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:09/05/2017
al:31/12/2017

Títol:Anunci de la Modificació del Calendari Fiscal 2017  
Anunci de la Modificació del Calendari Fiscal 2017
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:10/02/2017
al:31/12/2017

Títol:Modificació del Calendari Fiscal 2017 (vehicles a 6 de juny)  
Modificació de l'últim dia de pagament de l'impost de vehicles a fi de no coincidir amb dia festiu
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:08/02/2017
al:31/12/2017

Títol:Anunci de la Modificació del Calendari Fiscal 2017  
Anunci de la Modificació del Calendari Fiscal 2017
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:20/01/2017
al:31/12/2017

del:01/12/2017
al:01/02/2018

Títol:Anunci calendari de cobrament de preus públics 2018 de la Direcció d'Esports  
Anunci calendari de cobrament de preus públics 2018 de la Direcció d'Esports.
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:11/12/2017
al:20/12/2018

del:05/12/2017
al:15/02/2018

del:29/11/2017
al:29/01/2018

Títol:OF-Herència  
Es demana als hereus de Camí Ral 298 i 300, a la compreixençe a la Notaria de Oscar Lopez Martínez de Septien.
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Externa|Notari Oscar Lopez Martinez de Septien
del:24/11/2017
al:28/12/2017

Títol:Acta Ple municipal 26-10-2017  
Acta Ple municipal 26-10-2017
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:23/11/2017
al:15/12/2017

Títol:Acta Ple municipal 19-10-2017 extraordinària  
Acta Ple municipal 19-10-2017 extraordinària
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:23/11/2017
al:15/12/2017

Títol:ordre dia Ple municipal 14-12-2017  
ordre dia Ple municipal 14-12-2017
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:11/12/2017
al:15/12/2017

del:22/11/2017
al:15/01/2018

Títol:Notificacions decrets de salut pública  
Notificacions decrets de salut pública-higiene alimentària.
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Ajuntament de Mataró|Salut Pública
del:11/12/2017
al:27/12/2017

del:26/10/2017
al:12/12/2017

Títol:CONVOCATORIA SUBVENCIÓ AIXEQUEM PERSIANES  
CONVOCATORIA SUBVENCIÓ AIXEQUEM PERSIANES
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:27/04/2017
al:31/12/2017

Títol:Ordenances Fiscals 2017. Aprovació definitiva  
Aprovació definitiva Ordenances Fiscals 2017
Matèria:Reglaments i ordenances  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:10/01/2017
al:31/12/2017