Tauler d'Edictes Electrònic (E-Tauler)
Cercar Per a cercar al tauler d'edictes (exemple: multes, lópez, beques)
En aquest web podeu fer cerques pel contingut dels anuncis publicats. Accediu amb aquest enllaç a la versió oficial del Tauler d'Edictes Electrònic.

33 documents trobats
del:18/10/2018
al:29/11/2018

Títol:ordre del dia Ple extraordinari 22-10-2018  
ordre del dia Ple extraordinari 22-10-2018
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:18/10/2018
al:23/10/2018

del:15/10/2018
al:05/11/2018

Títol:Arxiu del procediment d'ordre d'execució  
Arxiu del procediment d'ordre d'execució (Expedient 235/2015)
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Ajuntament de Mataró|Salut Pública
del:15/10/2018
al:26/10/2018

del:15/10/2018
al:23/11/2018

del:15/10/2018
al:23/11/2018

del:11/10/2018
al:23/11/2018

Títol:Deixar sense efecte l'Estudi de Detall de concreció dels paràmetres del conjunt de l'edificació de la zona de volumetria específica 3b23 presentat per la societat LYM-90, S.L., i aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament 12 d'abril de 2007  
L'Ajuntament en Ple de 4/10/2018, ha resolt amb el quòrum exigit per la llei, Deixar sense efecte l'Estudi de Detall de concreció dels paràmetres del conjunt de l'edificació de la zona de volumetria específica 3b23 presentat per la societat LYM-90, S.L., i aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament 12 d'abril de 2007, per renuncia de l'actual propietària única de la parcel·la resultant 1 del PR de la UAd77 a executar l'edificació en els termes previstos a l'Estudi de detall
Matèria:Urbanisme  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Territorials i Sostenibilitat
del:15/10/2018
al:15/11/2018

del:09/10/2018
al:21/10/2018

del:09/10/2018
al:30/10/2018

Títol:Inici d'ordre d'execució de neteja  
Inici del procediment d'ordre d'execució de neteja
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:08/10/2018
al:22/10/2018

del:08/10/2018
al:13/11/2018

del:08/10/2018
al:13/11/2018

del:16/10/2018
al:27/11/2018

del:16/10/2018
al:27/11/2018

Títol:Acta Ple municipal 6-9-2018  
Acta Ple municipal 6-9-2018
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:05/10/2018
al:26/10/2018

del:19/09/2018
al:21/02/2020

del:14/09/2018
al:29/10/2018

del:14/09/2018
al:29/10/2018

Títol:Relació expedients decret 5842/18 amb notificació infructuosa  
Anunci expedient 18/044 9028-CJJ
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Via Pública
del:14/09/2018
al:29/10/2018

del:12/09/2018
al:25/10/2018

Títol:Bases de subvenció Foment Activitat Econòmica 2018. Modificació  
Bases de subvenció Foment Activitat Econòmica 2018. Modificació
Matèria:Subvencions  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:06/04/2018
al:01/01/2019

del:23/03/2018
al:01/08/2019

del:14/09/2018
al:29/10/2018

Títol:Relació expedients decret 6205/18 amb notificació infructuosa  
Expedient 18/081 B-2308-OU de declaració de vehicle abandonat
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Via Pública
del:14/09/2018
al:29/10/2018

del:17/01/2018
al:01/01/2019

Títol:Anunci aprovació definitiva bases de subvencions i ajuts exercici 2018  
Anunci aprovació definitiva bases de subvencions i ajuts exercici 2018
Matèria:Subvencions  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:27/12/2017
al:01/01/2019

del:15/04/2016
al:

Títol:Anunci aprovació definitiva ordenances fiscals exercici 2018  
Anunci aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Matèria:Reglaments i ordenances  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:27/12/2017
al:01/01/2019

Títol:Anunci calendari de cobrament de preus públics 2018 de la Direcció d'Esports  
Anunci calendari de cobrament de preus públics 2018 de la Direcció d'Esports.
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:11/12/2017
al:21/12/2018

del:16/10/2018
al:27/11/2018

del:16/10/2018
al:31/10/2018

del:15/10/2018
al:05/11/2018