Tauler d'Edictes Electrònic (E-Tauler)
Cercar Per a cercar al tauler d'edictes (exemple: multes, lópez, beques)
En aquest web podeu fer cerques pel contingut dels anuncis publicats. Accediu amb aquest enllaç a la versió oficial del Tauler d'Edictes Electrònic.

21 documents trobats
Títol:acta Ple municipal 18 gener 2018  
acta Ple municipal 18 gener 2018
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:15/02/2018
al:07/03/2018

Títol:Anunci aprovació definitiva bases de subvencions i ajuts exercici 2018  
Anunci aprovació definitiva bases de subvencions i ajuts exercici 2018
Matèria:Subvencions  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:27/12/2017
al:31/12/2018

Títol:acta Ple municipal extraordinari 22-12-2017  
acta Ple municipal extraordinari 22-12-2017
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:15/02/2018
al:07/03/2018

Títol:Expedients salubritat  
Notificacions ordres d'execució i adopció de mesures correctores en immobles.
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Ajuntament de Mataró|Salut Pública
del:15/02/2018
al:01/03/2018

Títol:Notificacions expedients de salut pública  
Notificacions d'arxiu d'expedients de salut pública
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Ajuntament de Mataró|Salut Pública
del:15/02/2018
al:01/03/2018

del:14/02/2018
al:28/02/2018

Títol:OF-Subasta pública  
Subasta pública de los inmuebles sitos en la Gran Vía de Carlos III 124 de Barcelona
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Externa|Tesoreria de la Seguridad Social de Barcelona
del:10/02/2018
al:05/03/2018

del:07/02/2018
al:20/03/2018

del:06/02/2018
al:26/02/2018

del:19/01/2018
al:15/03/2018

del:17/01/2018
al:31/12/2018

Títol:Anunci calendari de cobrament de preus públics 2018 de la Direcció d'Esports  
Anunci calendari de cobrament de preus públics 2018 de la Direcció d'Esports.
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:11/12/2017
al:20/12/2018

Títol:OF-Resolució declaració d'heru abistentat  
Declaració d'hereu abintestat senyora Marai Dormua Rey
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Externa|Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
del:31/01/2018
al:28/02/2018

Títol:OF-Notificació de subhasta de bens  
Notificació de subhasta de bens a LODARES 98, SL
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Externa|Diputació de Barcelona
del:31/01/2018
al:21/03/2018

del:15/04/2016
al:

Títol:Modificació de preus públics Centre Cívic Espai Gatassa  
Modificació de preus públics realització activitats educatives al Centre Cívic Espai Gatassa curs 2017-2018
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:09/05/2017
al:30/06/2018

del:20/04/2017
al:31/07/2018

del:17/02/2018
al:09/03/2018

del:07/02/2018
al:07/04/2018

Títol:Anunci aprovació definitiva ordenances fiscals exercici 2018  
Anunci aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Matèria:Reglaments i ordenances  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:27/12/2017
al:31/12/2018

del:09/05/2017
al:30/06/2018