Tauler d'Edictes Electrònic (E-Tauler)
Cercar Per a cercar al tauler d'edictes (exemple: multes, lópez, beques)
En aquest web podeu fer cerques pel contingut dels anuncis publicats. Accediu amb aquest enllaç a la versió oficial del Tauler d'Edictes Electrònic.

31 documents trobats
del:09/08/2017
al:30/08/2017

Títol:Bases reguladores projecte aixequem persianes  
Bases reguladores projecte aixequem persianes
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:06/03/2017
al:31/12/2017

Títol:Anunci de la Modificació del Calendari Fiscal 2017  
Anunci de la Modificació del Calendari Fiscal 2017
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:10/02/2017
al:31/12/2017

Títol:Anunci de la Modificació del Calendari Fiscal 2017  
Anunci de la Modificació del Calendari Fiscal 2017
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:20/01/2017
al:31/12/2017

Títol:Bases de subvencions i ajuts 2017  
Bases de subvencions i ajuts 2017
Matèria:Subvencions  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:10/01/2017
al:31/12/2017

Títol:Modificació de preus públics de manteniment de franges contra incendis  
Modificació de preus públics de manteniment de franges contra incendis
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:09/05/2017
al:31/12/2017

del:20/04/2017
al:31/07/2018

Títol:Ordenances Fiscals 2017. Aprovació definitiva  
Aprovació definitiva Ordenances Fiscals 2017
Matèria:Reglaments i ordenances  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:10/01/2017
al:31/12/2017

Títol:OF - Subhasta  
Notificació de subhasta de bens
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Externa|Agència Tributària
del:01/08/2017
al:19/10/2017

del:13/07/2017
al:20/09/2017

Títol:Suspendre als àmbits dels polígons industrials, durant els estudis i com a màxim per 1 any, l'atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres autoritzacions municipals per a obres i activitats que comportin la implantació o ampliacions d'usos  
La Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, ha resolt amb el quòrum exigit per la llei, els següents acords. Primer.- Iniciar els estudis i treballs necessaris per la Modificació puntual segona del Pla especial d'usos recreatius en la modalitat de musicals, en els àmbits dels polígons industrials. Segon.- Suspendre, en els àmbits dels polígons industrials, durant els estudis i com a màxim per un any, l'atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres autoritzacions municipals per a obres i activitats que comportin la implantació o ampliacions d'usos recreatius en la modalitat de musicals
Matèria:Urbanisme  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Territorials i Sostenibilitat
del:07/07/2017
al:07/09/2017

Títol:OF - Subhasta  
Notificació de subhasta de bens
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Externa|Agència Tributària
del:01/08/2017
al:18/10/2017

del:19/07/2017
al:30/11/2017

del:19/06/2017
al:19/09/2017

Títol:Compte General Ajuntament de Mataró exercici 2016  
Exposició pública de l'expedient del Compte General corresponent a l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Mataró
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:07/08/2017
al:01/09/2017

Títol:Compte General exercici 2016  
Exposició pública de l'expedient del Compte General corresponent a l'exercici 2016
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:07/08/2017
al:01/09/2017

del:17/05/2017
al:31/12/2017

del:09/05/2017
al:30/06/2018

Títol:Modificació de preus públics Centre Cívic Espai Gatassa  
Modificació de preus públics realització activitats educatives al Centre Cívic Espai Gatassa curs 2017-2018
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:09/05/2017
al:30/06/2018

del:15/04/2016
al:

Títol:Calendari Fiscal 2016  
Calendari Fiscal 2016
Matèria:  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:31/12/2015
al:

Títol:OF - Subhasta  
Notificació de subhasta de bens
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Externa|Agència Tributària
del:01/08/2017
al:18/10/2017

Títol:Modificació de preus públics de les activitats de Cultura  
Modificació de preus públics de les activitats de Cultura
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:09/05/2017
al:31/12/2017

del:15/03/2017
al:15/10/2017

del:28/04/2017
al:31/10/2017

Títol:CONVOCATORIA SUBVENCIÓ AIXEQUEM PERSIANES  
CONVOCATORIA SUBVENCIÓ AIXEQUEM PERSIANES
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:27/04/2017
al:31/12/2017

Títol:Modificació del Calendari Fiscal 2017 (vehicles a 6 de juny)  
Modificació de l'últim dia de pagament de l'impost de vehicles a fi de no coincidir amb dia festiu
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:08/02/2017
al:31/12/2017

del:24/07/2017
al:26/08/2017

Títol:OF-notificació resolució  
vehicles abandonats a la via pública
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Externa|Ajuntament de Sarrià de Ter
del:21/07/2017
al:22/08/2017

Títol:OF - Subhasta  
Notificació de subhasta de bens
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Externa|Agència Tributària
del:01/08/2017
al:19/10/2017

del:28/07/2017
al:28/09/2017