Tauler d'Edictes Electrònic (E-Tauler)
Cercar Per a cercar al tauler d'edictes (exemple: multes, lópez, beques)
En aquest web podeu fer cerques pel contingut dels anuncis publicats. Accediu amb aquest enllaç a la versió oficial del Tauler d'Edictes Electrònic.

51 documents trobats
del:29/03/2018
al:07/07/2018

del:23/03/2018
al:16/10/2018

del:11/06/2018
al:29/06/2018

Títol:Acta Ple municipal 12-4-2018  
Acta Ple municipal 12-4-2018
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:08/06/2018
al:28/06/2018

Títol:Notificacions Decrets de Salut Pública  
Notificacions Decrets de Salut Pública
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Ajuntament de Mataró|Salut Pública
del:21/06/2018
al:02/07/2018

del:21/06/2018
al:01/08/2018

del:21/06/2018
al:01/08/2018

del:21/06/2018
al:02/08/2018

del:21/06/2018
al:02/08/2018

del:21/06/2018
al:05/07/2018

del:21/06/2018
al:27/06/2018

Títol:OF-ANUNCIO COBRANZA IAE 2018  
ANUNCIO COBRANZA IAE 2018
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:20/06/2018
al:01/09/2018

del:19/06/2018
al:03/07/2018

del:19/06/2018
al:03/07/2018

Títol:Notificacions Decrets de Salut Pública  
Notificacions Decrets de Salut Pública
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Ajuntament de Mataró|Salut Pública
del:18/06/2018
al:02/07/2018

del:15/06/2018
al:14/07/2018

del:15/06/2018
al:14/07/2018

del:15/06/2018
al:14/07/2018

del:13/06/2018
al:30/09/2018

Títol:Citació per notifiació per compareixença. juny  
Citació per notifiació per compareixença. juny
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:06/06/2018
al:26/06/2018

del:05/06/2018
al:17/07/2018

del:14/05/2018
al:23/07/2018

Títol:citació per a notificació per compareixença. ABRIL 2018  
citació per a notificació per compareixença. ABRIL 2018
Matèria:  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:25/04/2018
al:26/06/2018

del:29/03/2018
al:07/07/2018

del:21/06/2018
al:02/08/2018

del:17/01/2018
al:01/01/2019

Títol:Anunci aprovació definitiva bases de subvencions i ajuts exercici 2018  
Anunci aprovació definitiva bases de subvencions i ajuts exercici 2018
Matèria:Subvencions  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:27/12/2017
al:01/01/2019

Títol:Anunci calendari de cobrament de preus públics 2018 de la Direcció d'Esports  
Anunci calendari de cobrament de preus públics 2018 de la Direcció d'Esports.
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:11/12/2017
al:21/12/2018

del:20/04/2017
al:01/08/2018

del:15/04/2016
al:

del:21/06/2018
al:02/08/2018

del:21/06/2018
al:02/08/2018

del:21/06/2018
al:01/08/2018

del:19/06/2018
al:03/07/2018

Títol:Notificacions Decrets de Salut Pública  
Notificacions Decrets de Salut Pública
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Ajuntament de Mataró|Salut Pública
del:18/06/2018
al:02/07/2018

del:15/06/2018
al:14/07/2018

del:11/06/2018
al:29/06/2018

Títol:ordre del dia Ple extraordinari-urgent 9-6-2018  
ordre del dia Ple extraordinari-urgent 9-6-2018
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:08/06/2018
al:28/06/2018

Títol:Acta Ple municipal 10 maig 2018  
Acta Ple municipal 10 maig 2018
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:08/06/2018
al:28/06/2018

del:09/05/2017
al:01/07/2018

Títol:Modificació de preus públics Centre Cívic Espai Gatassa  
Modificació de preus públics realització activitats educatives al Centre Cívic Espai Gatassa curs 2017-2018
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:09/05/2017
al:01/07/2018

Títol:citació per a notificació per comapreixença . Gener  
citació per a notificació per comapreixença. Gener
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:25/04/2018
al:26/06/2018

Títol:Bases de subvenció Foment Activitat Econòmica 2018. Modificació  
Bases de subvenció Foment Activitat Econòmica 2018. Modificació
Matèria:Subvencions  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:06/04/2018
al:01/01/2019

Títol:CONVOCATORIA SUBVENCIÓ IBI 2018 FAMILIES MONOPARENTALS  
CONVOCATORIA SUBVENCIÓ IBI 2018 FAMILIES MONOPARENTALS
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|
del:05/04/2018
al:25/08/2018

del:23/03/2018
al:01/08/2019

Títol:Anunci aprovació definitiva ordenances fiscals exercici 2018  
Anunci aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Matèria:Reglaments i ordenances  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:27/12/2017
al:01/01/2019

Títol:Aprovació inicial Modificació puntual PGOM relatiu als paràmetres de condicions d'ús de les activitats industrials i terciàries  
En sessió de data 12 d'abril de 2018, el Ple de l'ajuntament de Mataró ha aprovat inicialment la Modificació puntual PGOM relatiu als paràmetres de condicions d'ús de les activitats industrials i terciàries i prorrogar per un any més, fins el 7 de juliol de 2019, la suspensió de la tramitació de l'atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres autoritzacions per a la divisió horitzontal, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament, instal·lacions o ampliacions d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, a l'àmbit dels polígons industrials.
Matèria:Urbanisme  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Territorials i Sostenibilitat
del:26/04/2018
al:27/06/2018

Títol:Exposició pública padro IBI 2018  
Termini d'exposició pública del padro de l' IBI 2018, del 17 d'abril al 7 de maig de 2018. (Termini de pagament del 2 de maig al 5 juliol)
Matèria:Altres no relacionats  Categoria:Ajuntament de Mataró|Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
del:29/03/2018
al:06/07/2018

del:05/06/2018
al:17/07/2018

Títol:OF-Embargo exp. 096/2018  
Diligencia embargo 096/2018
Matèria:Notificacions edictals  Categoria:Externa|Diputació Floral de Bizcaia
del:23/06/2018
al:16/07/2018

del:21/06/2018
al:02/08/2018