Deixalleria
Consulta de lliuraments a deixalleries
Aquesta consulta li permet, a partir del número de la seva targeta d'usuari de deixalleries, obtenir informació sobre els lliuraments realitzats.

Recordi que es computen tots els usos efectuats de la deixalleria, fixes o mòbil, indicant els tipus de residu, quantitat aportada i, en el cas d'usos particulars, si aquests són bonificables, o no.
Núm. targeta usuari deixalleries:     [ Consultar ]